Ga naar de inhoud

IPO examen @ HV Dinteloord

Ja het speuren blijft een dingetje, ook al wordt er door verschillende mensen heel hard aan gewerkt, het kwartje komt maar niet te vallen … oefenen maakt kunst.
Beatelke Mako deed mee aan IPO III en slaagde met 75 / 86 / 90

Mario en Mako zijn hierbij gekwalificteerd voor het NK Rottweiler 2018